Vlastimil Stáňa - autorizovaný stavitel

Sádrokartonové konstrukce, stavební dozor, revitalizace panelových domů

odborné vedení stavby a rodinné domky na klíč

Stavební dozor
odborné vedení stavby

Výběrová řízení na zhotovitele stavby
zpracování smlouvy o dílo a rozpočtu stavby

Koordinace činnosti na stavbách s více zhotoviteli

Stavby rodinných domů na klíč

Zateplování objektů

Sádrokartónové konstrukce